Dokážete si představit, že Váš zaměstnanec nevydá účtenku, dojde mu barva v tiskárně, nebo nebude fungovat internet, a Vy
dostanete pokutu až 500.000Kč?
Jsme tým, který V ČR PROVOZUJE 5. ROKEM POJIŠTĚNÍ NA POKUTY ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY A NYNÍ PŘINÁŠÍME
ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODNIKATELŮ V RÁMCI EET

Co vám hrozí?

Pokuta až 50 000 Kč

 • ​Úředníkovi se bude zdát špatně viditelné Vaše informační oznámení.
 • V případě, že budete mít v počítači virus

Pokuta až 500 000 Kč

 • Na účtence budou špatně nastavené údaje - například posunutý čas.
 • Software kasy bude nedokonalý nebo neodladěný.
 • Zasekne se Vám tablet, ze kterého tisknete účtenky.
 • Nezašlete údaje o evidované tržbě správci daně.
 • Dojde Vám barva v tiskárně.
 • Vypadne internetové připojení.
 • Z důvodu chyby software se neodešlou data na server.
 • Váš zaměstnanec zapomene vydat účtenku.
 • Jiné ztížení evidence tržeb.

 • Pokuta do 500.000 Kč hrozí i v případě, když parta tří lidí od konkurence bude tvrdit, že ve vašem podniku nedostali účtenku, nebo se Vám zaměstnanec bude chtít pomstít a poruší úmyslně jedno z výše uvedených.
Vzhledem k našim dosavadním zkušenostem ve správních řízeních
(úspěšně jsme zastupovali obviněné ve více, než 100.000 správních řízeních
a máme tak největší zkušenosti v oblasti správního práva) Vás v řízení
o správním deliktu dle zákona o evidenci tržeb zastoupíme
s cílem zastavit řízení a předejít uložení pokuty.

OKAMŽITÉ UZAVŘENÍ PROVOZOVNY

§ 31 zákona o evidenci tržeb umožňuje úředníkovi „nařídit okamžité uzavření provozovny“ nebo „nařídit okamžité pozastavení výkonu činnosti“, aniž by však stanovil, kdy a za jakých okolností je úředník oprávněn obdobné nařízení vydat. Dokonce ani nestanoví, co to nařízení je, jakou má podobu a jakou má povahu, nebo podle kterého zákona má být provedeno; v praxi tak není zřejmé, zda se proti takovému „nařízení“ dá odvolat, zda má odvolání odkladný účinek, nebo zda se napadá správní žalobou, neboť právní předpisy neznají pojem „nařízení správního orgánu“.

V praxi tak hrozí, že úředník nařídí uzavření provozovny, v zásadě kdykoli se mu zachce, jen proto, že bude vědět, že dotyčná provozovna není právně zastoupena a proto neví, jak se proti takovému postupu efektivně bránit.


POKUTA

Pokuta je primární sankcí za porušení zákona o evidenci tržeb. Může dosahovat výše 50 nebo 500 tisíc korun. Pokuta do výše 50 tisíc korun se uloží tehdy, pokud v provozovně nebude vyvěšeno oznámení s textem dle právního předpisu, nebo se úředníkovi bude zdát písmo tohoto oznámení příliš malé, nebo oznámení nevhodně umístěné. Stejná výše pokuty hrozí tehdy, pokud subjekt evidence tržeb nebude „zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití“ – jinak řečeno, pokutu 50 tisíc korun dostane ten, jehož počítač bude napaden virem.

Pokuta do výše 500 tisíc korun pak hrozí každému, kdo „závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb“. Jde o natolik obecně formulovanou skutkovou podstatu, že největším rizikem je libovůle úředníků při jejím výkladu. Existují stovky, možná tisíce činností či situací, o kterých lze prohlásit, že ztížily evidenci tržeb. Pokuty se tak zdaleka nemusí omezovat na případy, kdy nevystavíte účtenku, „chlápci“ od konkurence či nespokojení zákazníci budou tvrdit, že jste nevystavili účtenku, nebo přestane fungovat počítač, tiskárna, tablet, router, či internet.


BYLA U MĚ KONTROLA, CO MÁM DĚLAT?

Pokud jste se nestihl stát členem našeho spolku, nezoufejte, umíme pomoci i nečlenům spolku, a to prostřednictvím našich advokátů. Jednorázová cena za zastoupení ve správním řízení začíná na částce 49 990 Kč, její přesná výše je pak stanovena individuálně a je věcí dohody mezi subjektem správního řízení a advokátem. Výše ceny je pak dána zejména nutností cestovat ke správnímu orgánu, činit ve věci návrhy, předkládat důkazy, precizně argumentovat, předkládat analýzy a dokazovat námi tvrzené situace a důvody, pro které tvrdíme, že jednání nebylo protiprávní, případně sepisovat odvolání proti rozhodnutí a pokračovat v argumentaci v odvolacím řízení.

Členové spolku hradí pouze roční členský příspěvek 8 990 Kč a kdykoli budou potřebovat, bude jim právní zastoupení poskytnuto bezplatně. A budou-li mít kontroloři alespoň minimum rozumu, pak si k příští kontrole zvolí raději jiný podnik, o kterém budou vědět, že se nedokáže natolik dobře bránit. Ostatně, jde o základní úřednickou logiku – mají se měsíc „hádat“ s jedním subjektem, nebo za stejný čas uložit pokutu stovce dalších?


Pojistěte se proti
Andrejovi ještě dnes!

Nenechte se šikanovat hloupým zákonem, který znesnadňuje podnikání. Pojistěte se na pokuty proti EET ještě dnes!

Přejít k objednávce

Zanechte nám na sebe číslo a my se vám ozveme


info@antieet.cz
+420 776 711 244

Přihlašte se k odběru newsletteru a nepřijdete o žádnou novinku.

Přihlásit se