Dokážete si představit, že Váš zaměstnanec nevydá účtenku, dojde mu barva v tiskárně, nebo nebude fungovat internet, a Vy
dostanete pokutu až 500.000Kč?
Jsme tým, který V ČR PROVOZUJE 5. ROKEM POJIŠTĚNÍ NA POKUTY ZA DOPRAVNÍ PŘESTUPKY A NYNÍ PŘINÁŠÍME
ZAJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PODNIKATELŮ V RÁMCI EET

Princip EET

Problematika elektronické evidence tržeb s blížícím se datem účinnosti zákona nabývá na aktuálnosti. S ohledem na již tradičně známý nepřehledný právní řád České Republiky Vám přinášíme web antiEET.cz, kde se dozvíte veškeré informace o Elektrické Evidenci Tržeb.


Povinnosti podnikatelů

Podnikatel / pokladna zašle v okamžiku přijetí transakce v hotovosti (nebo jiným způsobem dle zákona o EET) datovou zprávu o transakci do systému Andrejovy finanční správy. Finanční správa obdrží obratem potvrzení o přijetí s unikátním kodem (fiskální identifikační kód = FIK). Pokladna tedy vytiskne doklad/účtenku s uvedením unikátního kodu a zaměstnanec vydá účtenku zákazníkovi. Na udavačském webu Andreje poté lze zjistit, zda podnikatel opravdu účtenku finanční správě zaslal.

Nastane-li problém s nestabilním připojením k internetu - tj. odezva mezi podnikatelem a finanční správou delší než 2 vteřiny, vydá účtenku v tzv. režimu OFFLINE a do 48 hodin musí pokladnu připojit k internetu. Zákon však nehledí na pracovní dobu podnikatele, tj. pokud internet nebude fungovat celý pátek a podnikatel má o víkendu zavřeno, čelí možné pokutě až 500.000 CZK.


Právní úprava

Andrejův EET ZÁKON - tj. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13.04.2016 a od:

01.12.2016 dopadá na provozovatele ubatovacích a stravovacích služeb
01.03.2017 dopadá na subjekty provozujícímaloobchod a velkoobchod
01.03.2018 dopadá na ostatní podnikatele mimo řemesla a výrobní činnosti zahrnutými do poslední fáze
01.06.2018 dopadá na vybraná řemesla a výrobní činnosti

Elektronické evidenci tržeb budou postupně podléhat všichni poplatníci daně z příjmů fyzických a daně z příjmů právnických osob (§ 3 ZoET), kteří mají tzv. rozhodný příjem (§ 6 ZoET) a přijímají tržby v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou, stravenkou apod. (§ 5 ZoET).

Jeden podnikatel může mít více činností, které jsou posuzovány podle NACE. Tržby z doplňkových činností má podnikatel možnost evidovat až s tržbami z hlavní činnosti. Podmínkou však je, že platby nepřekročí 175 000 Kč za rok a tvoří méně než polovinu všech plateb dané provozovny (vychází se z předchozího kalendářního roku).


EET A DANĚ

Daňové zvýhodnění

Sleva na dani z příjmu ve výši 5.000 kč (§ 35bc ZoDP), kterou je možné uplatnit ve stejném zdaňovacím období, jako první elektronicky evidovanou tržbu a zároveň nezáleží na skutečně vynaložených nákladech na pokladní zařízení. To v praxi znamená, že Andreje nezajímá, jak drahou pokladnu si koupíte (v průměru se cena pohybuje okolo 18000 kč), ale ze základu daně si vždy odečtete 5000 kč.

Novinka

Další novinkou je zavedení snížené sazby daně z přidané hodnoty na stravovací služby s výjimkou alkoholu, tzn. z 21 % na 15 % od 1. prosince 2016.

Přečtěte si zákon o EET

Pojistěte se proti
Andrejovi ještě dnes!

Nenechte se šikanovat hloupým zákonem, který znesnadňuje podnikání. Pojistěte se na pokuty proti EET ještě dnes!

Přejít k objednávce

Zanechte nám na sebe číslo a my se vám ozveme


info@antieet.cz
+420 776 711 244

Přihlašte se k odběru newsletteru a nepřijdete o žádnou novinku.

Přihlásit se